Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 6

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 6

Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65374-97-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-96-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!