Monografia naukowa wieloautorska

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 6

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr hab. Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, prof. UG
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-97-4 (PDF/wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-96-7 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2018 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 • SZKOŁA I NAUCZYCIEL WOBEC SPECYFIKI PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM – WYBRANE ASPEKTY Dominika Brzezińska
 • EGZEMPLIFIKACJE DEFINICJI NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO Magdalena Wójcik
 • TRÓJPOZIOMOWY MODEL POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE LUB ZAGROŻONEGO NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM Magdalena Wójcik
 • UWARUNKOWANIA ORAZ PROFILAKTYKA NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Magdalena Wójcik
 • DEPRESJA WIEKU MŁODZIEŃCZEGO. PRZYCZYNY, PRZEBIEG, ZALECENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Szymon Sadowski
 • ORTOREKSJA – NIEZDROWA OBSESJA NA PUNKCIE ZDROWEJ ŻYWNOŚCI Benita Wielgus, Jakub Morawski, Aleksandra Patriak
 • BADANIE PRZYCZYNOWOŚCI W SENSIE GRANGERA NA RYNKU PRODUKTÓW ROLNYCH Katarzyna Drabarczyk, Aleksandra Jakubiec
 • KOMUNIKACJA MEDYCZNA JAKO RODZAJ KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ W UJĘCIU WYBRANYCH TEORII JĘZYKOZNAWCZYCH Oliwia Kowalczyk
 • ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z POLICJĄ PODCZAS ZDARZEŃ RATOWNICZYCH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO Izabela Kmak-Błaszczuk
 • ZAANGAŻOWANIE MIESZKAŃCÓW W BUDOWANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – IDEA I ROLA BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE M.ST. WARSZAWA Marta Seredyńska
 • STRATEGIE INTEGROWANIA I REFORMOWANIA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH METROPOLII FRANCJI I NIEMIEC Piotr Pięta
 • FUNDAMENTALNE KONCEPCJE SPRAWIEDLIWEJ (SŁUSZNEJ) WOJNY Błażej Franczyk
 • ANALIZA EFEKTYWNOŚCI – ASPEKTY TEORETYCZNE I KIERUNKI ZASTOSOWAŃ Katarzyna Drabarczyk, Aleksandra Jakubie