Problemy nauk prawnych. Tom 8

Problemy nauk prawnych. Tom 8

Recenzenci
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ

ISBN: 978-83-66187-01-6 (PDF)
Data wydania: wrzesień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-00-9 (oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (oprawa miękka)

error: Content is protected !!