Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 8

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, prof. UMCS
dr hab. Agata Jurkowska-Gomułka, prof. WSIiZ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-66187-01-6 (PDF)
Data wydania: lwrzesień 2018 (PDF)
ISBN: 978-83-66187-00-9 (oprawa miękka)
Data wydania: wrzesień 2018 (oprawa miękka)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

 •  EWOLUCJA USTAWODAWSTWA DOTYCZĄCEGO PRZERYWANIA CIĄŻY Mateusz Krzysztof Maciejczuk, Mateusz Olchanowski
 • PRAWNOKARNE ASPEKTY PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU DZIECKA W FAZIE PRENATALNEJ Mateusz Olchanowski, Mateusz Krzysztof Maciejczuk
 • PSYCHOLOGICZNE I PSYCHIATRYCZNE ASPEKTY PRZESTĘPSTWA DZIECIOBÓJSTWA Natalia Dąbkowska
 • PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE PRZECIWKO ORGANIZACJI GIER HAZARDOWYCH Monika Utracka
 • ZABIEGI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ – PACJENT CZY KONSUMENT? Krystian Ryś
 • POMIĘDZY WROCŁAWIEM A OPOLEM. PRAWNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA MUZEUM PIASTÓW ŚLĄSKICH W BRZEGU W LATACH 1945-1958 Izabela Kmak-Błaszczuk
 • POZYCJA USTROJOWA ZARZĄDÓW OSIEDLI I DZIELNIC W POLSKICH MIASTACH Tomasz Madras
 • PUBLICYZACJA PRAWA PRYWATNEGO W USTAWODAWSTWIE CYWILNYM TRZECIEJ RZESZY Patrycja Skurska-Popielas
 • SHARING ECONOMY I COLLABORATIVE CONSUMPTION NA PRZYKŁADZIE DZIAŁALNOŚCI KORPORACJI AIRBNB – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE Radosław Mieszała
 • PRAWO MIĘDZYNARODOWE A PRAWO WEWNĘTRZNE PAŃSTW – ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM KWESTII PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I OBOWIĄZUJĄCEJ W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ZASADY PIERWSZEŃSTWA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO Aleksandra Nowacka
 • ANALIZA MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ATRYBUCJI CYBERNETYCZNEGO UŻYCIA SIŁY Z TERYTORIUM SPORNEGO W ŚWIETLE TESTU SCHMITTA NA PRZYKŁADZIE WYSPY HANS I MIKRONACJI SEALANDII Tomasz Welanyk