Monografia naukowa wieloautorska

Problemy nauk prawnych. Tom 10

Redaktor
dr Klaudia Pujer
Recenzenci
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)
5 punktów (20 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-31-3 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: marzec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-30-6 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: marzec 2019 r. (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  • Prawo wspólnika do informacji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w společnosti s ručením omezeným Dominik Delczyk
  • Opodatkowanie przymusowego wykupu akcji Dominik Delczyk
  • Działanie strony sprzeczne z dobrymi obyczajami w kontekście zasad równości stron oraz szybkości procesu cywilnego Krzysztof Waszak
  • Właściwość i skład sądu rozpoznającego skargę o wznowienie postępowania Krzysztof Waszak
  • Charakterystyka czynu nieuczciwej konkurencji w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Maciej Tąkiel
  • Dokumenty organów administracji publicznej stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej Bohdan Walnicki
  • Z problematyki przestępczości ekonomicznej w Federacji Rosyjskiej. Aspekty prawnokarne i kryminologiczne Marcin Okulski
  • Model postępowania przygotowawczego w polskim kodeksie postępowania karnego z 1928 roku Grzegorz Surma
  • Problematyka kwalifikacji prawnej odpowiedzialności matki za formy zjawiskowe dzieciobójstwa Aleksandra Guss
  • Interpretacja pojęcia „kara podlegająca wykonaniu” na gruncie nowego modelu orzekania kary łącznej Kamil Łakomy