Problemy nauk prawnych. Tom 10

Problemy nauk prawnych. Tom 10

Recenzenci
prof. zw. dr hab. Katarzyna Dudka (UMCS w Lublinie)
prof. zw. dr hab. Bernadetta Fuchs (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. zw. dr hab. Stanisław Hoc (Uniwersytet Opolski)

ISBN: 978-83-66187-31-3 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: marzec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-30-6 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: marzec 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!