Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 9

Humanistyka i nauki społeczne. Doświadczenia. Konteksty. Wyzwania. Tom 9

Recenzenci
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
dr hab. inż. Zuzanna Goluch, prof. UE

ISBN: 978-83-66187-26-9 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: marzec 2019 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-66187-25-2 (oprawa miękka/wersja drukowana)
Wydanie: marzec 2019 r. (wersja drukowana)

error: Content is protected !!