Monografia naukowa: Andrzej Łebkowski

Minimalizacja zużycia energii przez pojazd z napędem elektrycznym – wybrane zagadnienia

KSIĄŻKA HABILITACYJNA

Autor
dr inż. Andrzej Łebkowski
Recenzenci
dr hab. inż. Jarosław Guziński, prof. PG
dr hab. inż. Witold Gierusz, prof. UMG

20 punktów (100 punktów w przypadku zgłoszenia do oceny eksperckiej)
ISBN: 978-83-66187-38-2 (PDF/wersja elektroniczna)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)

ISBN: 978-83-66187-37-5 (druk/oprawa miękka)
Wydanie: kwiecień 2019 (wersja elektroniczna)

POBIERZ OKŁADKĘ I KARTĘ TYTUŁOWĄ

Autor nie wyraził zgody na udostępnienie książki w Internecie