Zdrowie i choroba w ujęciu socjomedycznym

Zdrowie i choroba w ujęciu socjomedycznym

Recenzenci
dr hab. Joanna Bajerska
dr Monika Rucińska

ISBN: 978-83-65374-24-0 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-25-7 (wersja drukowana)
Data wydania: lipiec 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!