Monografia naukowa wieloautorska

Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu

Redaktorzy:
dr Klaudia Pujer
dr hab. inż. Wiesław Danielak, prof. UZ
Recenzenci:
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ
dr Klaudia Pujer
5 pkt za publikację
ISBN: 978-83-65374-48-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-49-3 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK DWÓCH STRON POBIERZ PUBLIKACJĘ – WIDOK STRONY

Spis treści

  1. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W NIESTABILNYM OTOCZENIU – DYLEMATY I WYZWANIA Tymoteusz Cabaj
  2. KONTEKST I UWARUNKOWANIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Tymoteusz Cabaj
  3. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAJĄCYCH W ZMIENNYM OTOCZENIU Ewa Grabowska
  4. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W PRZEDSIĘBIORSTWIE Ewa Grabowska
  5. DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH W ORGANIZACJACH Klaudia Pujer
  6. TECHNICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA RAJÓW PODATKOWYCH Dominika Byrska, Aleksandra Borowska
  7. ISTOTA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W RAJACH PODATKOWYCH Dominika Byrska, Aleksandra Borowska