Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu

Zarządzanie rozwojem organizacji w zmiennym otoczeniu

Recenzent
dr hab. Renata Lisowska, prof. UŁ

ISBN: 978-83-65374-48-6 (wersja elektroniczna)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-49-3 (wersja drukowana)
Data wydania: wrzesień 2017 (wersja drukowana)

error: Content is protected !!