Monografia naukowa wieloautorska

Informatyka  i marketing w organizacjach – Teoria i Praktyka


Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci: 
prof. dr hab. Stanisław Goldstein
dr hab. Monika Boguszewicz-Kreft
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-04-2 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-07-3 (druk)
Data wydania: kwiecień 2016 (wersja elektroniczna
Data wydania: maj 2016 (druk)

POBIERZ

Spis treści

Część I.  Informatyka w zarządzaniu organizacją – wybrane aspekty

 • METODYKI WSPOMAGAJĄCE REALIZACJĘ  PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH [Aleksandra Radomska-Zalas]
 • INFORMATYZACJA W PROCESIE  DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ [Michał Ulasiewicz]
 • PROCES INFORMATYZACJI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ  NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH E-MECHANIZMÓW W SĄDOWNICTWIE POLSKIM. ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE [Izabela Dobrowolska]
 • FUNKCJONOWANIE CENTRUM INFORMACJI  KONSUMENCKIEJ PREZESA URZĘDU KOMUNIKACJI  ELEKTRONICZNEJ JAKO PRZYKŁAD  E-ADMINISTRACJI [Elżbieta Małecka]
 • OUTSOURCING USŁUG INFORMATYCZNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE [Anna Wójtowicz]
 • NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU  DOROSŁYCH [Janusz Berek]

Część II.  Marketing w zarządzaniu  organizacją – wybrane aspekty

 • ROLA BADAŃ MARKETINGOWYCH W STRATEGII ORGANIZACJI [Martyna Lewandowska]
 • REKLAMA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH  A ZACHOWANIA KONSUMENTÓW [Paulina Staszak]
 • E-MARKETING JAKO NOWOCZESNA  FORMA MARKETINGU [Anna Roszmann]
 • FACEBOOK JAKO KANAŁ KOMUNIKACJI  MARKETINGOWEJ [Liwia Delińska]
 • MARKETING INTERESARIUSZY JAKO INNOWACYJNY KIERUNEK ROZWOJU MARKETINGU RELACJI? [Marika Świeszczak, Krzysztof Świeszczak]
 • ZNACZENIE SILNEJ MARKI W TWORZENIU  PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA [Bartosz Zdunek]
 • MARKETING INTERNETOWY I TERYTORIALNY  W UJĘCIU WSPÓŁCZESNYM JAKO NARZĘDZIE  BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ  NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ GMINY I MIASTA [Dariusz Budkiewicz]