Monografia naukowa wieloautorska

Współczesna rodzina. Szanse – Zagrożenia – Kierunki przemian

Redaktor naukowy: dr Klaudia Pujer
Recenzenci:
prof. zw. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
dr hab. Jadwiga Mazur
dr Klaudia Pujer
5 pkt za udział w publikacji
ISBN: 978-83-65374-08-0 (wersja elektroniczna)
ISBN: 978-83-65374-11-0 (druk)
Data wydania: czerwiec 2016 (wersja elektroniczna)
Data wydania: lipiec 2016 (druk)

POBIERZ

Spis treści

CZĘŚĆ I. PRZEMIANY, PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY

 • WSPÓŁCZESNA KOHABITACJA – CHARAKTERYSTYKA ZJAWISKA [Magdalena Cieślikowska]
 • KOHABITACJA WE WSPÓŁCZESNEJ POLSCE A JEJ MODEL SEKSUALNOŚCI – RAPORT Z BADAŃ [Milena Oleszak]
 • KARIERA ZAWODOWA KOBIET A RODZINA [Monika Bobulska]
 • KOBIETA NA POLSKIM RYNKU PRACY JAKO PARTNERKA I MATKA [Alicja Sielska]
 • MACIERZYŃSTWO A OBOWIĄZKI RODZINNE I ZAWODOWE W KONTEKŚCIE
 • ZARZĄDZANIA CZASEM [Katarzyna Wicińska]
 • PRZEMIANY MACIERZYŃSTWA. OBRAZ NASTOLETNIEGO MACIERZYŃSTWA W SIECI [Agnieszka Skowrońska-Pućka]
 • HOMO TABLETIS WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEGO RODZICIELSTWA [Sabina Waluś]
 • JAK ROZMAWIAĆ I BYĆ ZROZUMIAŁYM – TRUDNOŚCI W KOMUNIKACJI RODZINNEJ [Iryna Drozd]

CZĘŚĆ II. SZANSE I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEJ RODZINY W UJĘCIU PRAWNO-EKONOMICZNYM

 • INSTYTUCJA MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA RODZINNEGO I PRAWA KANONICZNEGO [Michał Pieróg, Aleksandra Pieróg]
 • OCHRONA RODZINY W POLSKIM PRAWIE KARNYM [Michał Pieróg]
 • WSTĄPIENIE W STOSUNEK NAJMU PRZEZ KONKUBENTA [Michał Pieróg, Aleksandra Pieróg]
 • PENALIZACJA BIGAMII JAKO FORMA OCHRONY TRADYCYJNEGO MODELU RODZINY W POLSCE [Adrian Bartha]
 • EKONOMIA JAKO NARZĘDZIE DO SPRAWIANIA BÓLU – PRÓBA ANALIZY ZJAWISKA PRZEMOCY EKONOMICZNEJ WYSTĘPUJĄCEJ W POLSKICH RODZINACH [Anita Kucharska]
 • INSTYTUCJONALNE FORMY WSPARCIA DZIECKA I RODZINY W POLSCE NA PRZYKŁADZIE MOPR [Daria Becker-Pestka]